Menu rozwijane

Minister Władysław Stasiak wręczył ordery zasłużonym działaczom Opozycji Przedsierpniowej

Pamiątkowe zdjęcie odznaczonych z Szefem Kancelarii Prezydenta RP.

20 listopada 2009

Ordery dla działaczy Opozycji Przedsierpniowej

1720524505.jpg
1279685388.jpg
1634680374.jpg
1891737186.jpg
483570065.jpg
257690571.jpg
328459203.jpg
664203245.jpg