Menu rozwijane

Minister Władysław Stasiak wręczył ordery zasłużonym działaczom Opozycji Przedsierpniowej (2)
Pamiątkowe zdjęcie odznaczonych z Szefem Kancelarii Prezydenta RP. (8)
20 listopada 2009
1720524505.jpg
1279685388.jpg
1634680374.jpg
1891737186.jpg
483570065.jpg
257690571.jpg
328459203.jpg
664203245.jpg