Menu rozwijane

<p>Prezydent przybył do Sejmu w towarzystwie Szefa Gabinetu Macieja Łopińskiego.</p>
<p>Przemówienie Prezydenta było zaplanowane jako 39. punkt porządku dziennego.</p>
- Nadszedł czas, by postawić fundamentalne pytania o kondycję gospodarki i sposoby radzenia sobie z kryzysem - powiedział Prezydent.
- Co rząd zamierza uczynić w obliczu kryzysu? – pytał z mównicy sejmowej Lech Kaczyński.
- Panie Posłanki i Panowie Posłowie! Ocenić stan gospodarki każdego kraju można tylko na podstawie twardych danych - podkreślał Prezydent.
- Stoimy wobec wielkiego wyzwania – nie tylko gospodarczego, ale także w sferze wartości i zasad - mówił pod koniec swojego przemówienia Lech Kaczyński.  
22 maja 2009
1973976083.jpg
174629810.jpg
1452433986.jpg
1439020314.jpg
1569159398.jpg
1363536807.jpg