Menu rozwijane

Maria Kaczyńska dokonała uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej na budynku Kolegium św. Stanisława Kostki KSW w Wilanowie. <br/>
Poświęcenia tablicy dokonał kardynał Józef Glemp
Pani Prezydentowa obejrzała również występ artystyczny w wykonaniu uczniów szkoły 
Na zakończenie uroczystości Pani Maria Kaczyńska wręczyła uczniom klasy maturalnej świadectwa ukończenia szkoły<br/>
<p>I nadszedł czas na pamiątkowe zdjęcia - tu z młodymi tancerzami</p>
Pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników uroczystości
28 kwietnia 2009
1482241035.jpg
53444630.jpg
993827932.jpg
1128291140.jpg
9365202.jpg
2535601.jpg
73657149.jpg
459151130.jpg
973756070.jpg
1964720187.jpg