Menu rozwijane

Małżonka Premiera Kanady Laureen Harper i Małżonka Prezydenta RP Maria Kaczyńska. <br/>

Przewodniczący Kanadyjsko-Polskiej Parlamentarnej Grupy Przyjaźni poseł Blaine Calkins i Małżonka Prezydenta RP Maria Kaczyńska

Spotkanie z marszałkiem Izby Gmin Peterem Millikenem

Uroczystość z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja w Muzeum Cywilizacji w Ottawie

Spotkanie z udziałem przedstawicieli środowiska Żydów kanadyjskich

Spotkanie w domu prowincjonalnym Prowincji Oblatów MNP w Toronto <br/>

Wizyta w Domu Opieki Copernicus Lodge <br/>

Złożenie wieńców pod Pomnikiem Katyńskim<br/>

Złożenie wieńców na cmentarzu żołnierzy Błękitnej Armii gen. Hallera, Niagara-on-the-Lake <br/>

Spotkanie nad Niagarą <br/>

Spotkanie z dziećmi i młodzieżą Polskiej Szkoły Sobotniej im. M. Kopernika <br/>

Konsulat Generalny. Po uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych.<br/>

Maria Kaczyńska podczas bankietu charytatywnego zorganizowanego przez Koło Pań „Nadzieja” w Toronto. <br/>

09 maja 2009

Pierwsza Dama w Kanadzie

1572395.jpg
285942236.jpg
1993448933.jpg
1996296325.jpg
110910246.jpg
1247057456.jpg
504376562.jpg
846080141.jpg
174318463.jpg
1872984539.jpg
1488137046.jpg
647090556.jpg
530299983.jpg
1898902525.jpg
397558103.jpg
1798781222.jpg
1079068935.jpg
1441171644.jpg