Menu rozwijane

Para Prezydencka przyleciała do Genewy już w niedzielę

Prezydent witany na lotnisku

Słynny pomnik-krzesło przed siedzibą ONZ w Genewie

Przed Pałacem Narodów. Lech Kaczyński udaje się na spotkanie z Generalnym Dyrektorem Międzynarodowej Organizacji Pracy Juanem Somavią

Oficjalny uścisk dłoni...

i rozmowa Lecha Kaczyńskiego z Juanem Somavią w cztery oczy

Następnie Lech Kaczyński wygłosił przemówienie na sesji plenarnej otwierającej Globalny Szczyt nt. kryzysu na rynku pracy

- Dzisiaj jest rzeczą niezmiernie istotną, żeby Międzynarodowa Organizacja Pracy nie tylko zwiększała swoją aktywność, ale stała się miejscem wykuwania nowych idei w stopniu większym niż dotąd - mówił Prezydent

Międzynarodowa Organizacja Pracy została założona w 1919 r. Obecnie należą do niej 182 państwa. Ich przedstawiciele byli obecni w Genewie.

Po konferencji Prezydent obejrzał wystawę zdjęć związaną z działalnością Polski w MOP

Jedno ze zdjęć przywołało wspomnienia. Lech Kaczyński był w przeszłości stałym uczestnikiem posiedzeń zgromadzenia MOP, a także przez krótki czas zastępcą członka Rady Administracyjnej MOP.

Po południu Para Prezydencka udała się do  siedziby Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN. Tu wpisy do księgi pamiątkowej.

Wielki Zderzacz Hadronów - największy na świecie akcelerator cząstek

Maria i Lech Kaczyńscy zjechali sto metrów pod ziemię, gdzie zostali zapoznani z działaniem Wielkiego Zderzacza Hadronów

Na pamiątkę wizyty w CERN Maria i Lech Kaczyńscy otrzymali symboliczny podarunek

Pamiątkowe zdjęcie Prezydenckiej Pary z naukowcami CERN

15 czerwca 2009

Prezydent na konferencji MOP w Genewie

394765552.jpg
1367885779.jpg
1313500083.jpg
1433489830.jpg
55379307.jpg
1274136220.jpg
1453774744.jpg
2055687737.jpg
286905250.jpg
1987135344.jpg
1602115774.jpg
1747789729.jpg
220678007.jpg
436776929.jpg
2050342949.jpg
294894548.jpg