Menu rozwijane

W siedzibie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” na Lecha Kaczyńskiego czekały osoby zasłużone dla przemian demokratycznych w Polsce

Prezydent przyjechał do "Solidarności" prosto z lotniska

Odznaczenia osób zasłużonych w walce o niepodległą Polskę

Prezydent przypomniał, że bez „Solidarności” ogromna operacja, jaką było przejęcie władzy i stabilizacja sytuacji w kraju, nie byłaby możliwa

- Zwycięstwo nie mogło być wtedy dziełem jednego człowieka, nawet najbardziej genialnego, musiało być dziełem zbiorowego wysiłku, dziełem tysięcy, tysięcy i jeszcze raz tysięcy - mówił Prezydent

<p>Lech Kaczyński przypomniał, że "Solidarność" liczyła w latach osiemdziesiątych miliony członków, w tym setki tysięcy aktywistów</p>

Po Prezydencie głos zabrał przewodniczący NSZZ "Solidarność" Janusz Śniadek

<p>Prezydent wielokrotnie podkreślał, że kolebka „Solidarności” jest miejscem naturalnym dla organizacji tej uroczystości</p>

Z siedziby "Solidarności" Prezydent pojechał pod Pomnik Poległych Stoczniowców

Lech Kaczyński złożył tam kwiaty

Prezydentowi towarzyszył Janusz Śniadek

Przywitanie z abp. Sławojem Leszkiem Głodziem

Głównym punktem uroczystości była msza święta pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców

W nabożeństwie uczestniczyło około 3 tys. osób, w tym delegacje Solidarności z całego kraju

Homilię wygłosił metropolita gdański arcybiskup Sławoj Leszek Głódź

Współorganizowanej przez NSZZ "Solidarność" mszy przewodniczył prymas Polski kardynał Józef Glemp

Prezydent kroił wielki tort z logiem "Solidarności"

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele kombatantów...

... i przedstawiciele różnych grup zawodowych.

- To był związek zawodowy, i to jest związek zawodowy , ale to był też wielki ruch społeczny, wielki ruch narodowy – mówił o Solidarności Prezydent w swoim wystąpieniu podczas wiecu związkowego

- To była Polska właśnie. Polska zorganizowana według najprostszych wartości: prawdy, solidarności i niepodległości - wspominał Prezydent

Jacek Rybicki, sekretarz komisji krajowej NSZZ "Solidarności"

Na koniec Lech Kaczyński życzył związkowcom NSZZ "Solidarność", aby ich związek był jeszcze silniejszy

04 czerwca 2009

Prezydent na uroczystościach w Gdańsku

1261634987.jpg
2093186201.jpg
1490571185.jpg
448813589.jpg
359438231.jpg
1535424903.jpg
1840762079.jpg
2086747424.jpg
251840527.jpg
1607351097.jpg
1422502920.jpg
1672254172.jpg
1667193325.jpg
1012232539.jpg
1526072610.jpg
1631069490.jpg
808612583.jpg
1585459640.jpg
1330438330.jpg
1201096279.jpg
1377954714.jpg
891653130.jpg
808758824.jpg
834398932.jpg
872203927.jpg