Menu rozwijane

W środę o godz. 10.00 na placu musztry Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego w Warszawie odbyła się uroczystość pożegnania żołnierzy zasadniczej służby wojskowej jednostek podległych Dowództwu Garnizonu Warszawa odchodzących d

W pożegnaniu wziął udział Zwierzchnik Sił Zbrojnych Prezydent Lech Kaczyński

Prezydent podkreślił, że tendencja do odchodzenia od armii z poboru panuje także w innych krajach europejskich i nie jest to decyzja wyłącznie polska

Prezydent zaznaczył, że przekonany jest, że polskie siły zbrojne będą w nowych warunkach tak samo jak wcześniej zdolne do wykonywania swoich zadań, zarówno w warunkach pokoju, jak i w innych warunkach - gdyby takie się zdarzyły

- Przez całe pokolenia służba wojskowa była normalną częścią życia młodego mężczyzny. Nie sądzę, żeby im to źle robiło - powiedział Zwierzchnik Sił Zbrojnych

Prezydent przypomniał, że on sam był w czynnej służbie wojskowej przez cały okres studiów

W skład Garnizonu Warszawa wchodzi m.in. batalion reprezentacyjny Wojska Polskiego, który pełni wartę honorową przed Grobem Nieznanego Żołnierza i Pałacem Prezydenckim

Prezydent odznaczył podczas uroczystości 22 jego żołnierzy pamiątkowymi ryngrafami, a sam wyróżniony został pamiątkową odznaką batalionu

- W trakcie setek wizyt, w których braliście udział, słyszałem słowa pochwały. Sam z dumą patrzyłem, jak maszeruje kompania naszego reprezentacyjnego batalionu - mówił Prezydnet

W czerwcu do rezerwy odchodzą ostatni żołnierze poborowi służący w polskiej armii. Koszary opuści w tym miesiącu blisko 12 tys. żołnierzy. Na mocy wprowadzonych na początku roku przepisów dotychczasowy pobór zastąpiono kwalifikacją wojs

W uroczystości wzięli udział także m.in. szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Aleksander Szczygło, sekretarz stanu w ministerstwie obrony narodowej Czesław Piątas, pierwszy zastępca szefa sztabu generalnego Wojska Polskiego gen. Mieczysław Stachowiak

24 czerwca 2009

Prezydent pożegnał żołnierzy odchodzących do rezerwy

1582544332.jpg
373414342.jpg
465689644.jpg
428467520.jpg
171078929.jpg
822829299.jpg
2079969944.jpg
858006745.jpg
932719720.jpg
1154732474.jpg
2074288674.jpg