Menu rozwijane

W środę o godz. 10.00 na placu musztry Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego w Warszawie odbyła się uroczystość pożegnania żołnierzy zasadniczej służby wojskowej jednostek podległych Dowództwu Garnizonu Warszawa odchodzących d
W pożegnaniu wziął udział Zwierzchnik Sił Zbrojnych Prezydent Lech Kaczyński
Prezydent podkreślił, że tendencja do odchodzenia od armii z poboru panuje także w innych krajach europejskich i nie jest to decyzja wyłącznie polska
Prezydent zaznaczył, że przekonany jest, że polskie siły zbrojne będą w nowych warunkach tak samo jak wcześniej zdolne do wykonywania swoich zadań, zarówno w warunkach pokoju, jak i w innych warunkach - gdyby takie się zdarzyły
- Przez całe pokolenia służba wojskowa była normalną częścią życia młodego mężczyzny. Nie sądzę, żeby im to źle robiło - powiedział Zwierzchnik Sił Zbrojnych
Prezydent przypomniał, że on sam był w czynnej służbie wojskowej przez cały okres studiów
W skład Garnizonu Warszawa wchodzi m.in. batalion reprezentacyjny Wojska Polskiego, który pełni wartę honorową przed Grobem Nieznanego Żołnierza i Pałacem Prezydenckim
Prezydent odznaczył podczas uroczystości 22 jego żołnierzy pamiątkowymi ryngrafami, a sam wyróżniony został pamiątkową odznaką batalionu
- W trakcie setek wizyt, w których braliście udział, słyszałem słowa pochwały. Sam z dumą patrzyłem, jak maszeruje kompania naszego reprezentacyjnego batalionu - mówił Prezydnet
W czerwcu do rezerwy odchodzą ostatni żołnierze poborowi służący w polskiej armii. Koszary opuści w tym miesiącu blisko 12 tys. żołnierzy. Na mocy wprowadzonych na początku roku przepisów dotychczasowy pobór zastąpiono kwalifikacją wojs
W uroczystości wzięli udział także m.in. szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Aleksander Szczygło, sekretarz stanu w ministerstwie obrony narodowej Czesław Piątas, pierwszy zastępca szefa sztabu generalnego Wojska Polskiego gen. Mieczysław Stachowiak
24 czerwca 2009
1582544332.jpg
373414342.jpg
465689644.jpg
428467520.jpg
171078929.jpg
822829299.jpg
2079969944.jpg
858006745.jpg
932719720.jpg
1154732474.jpg
2074288674.jpg