Menu rozwijane

Inicjatorem akcji „Pracodawca przyjazny pracownikom” jest NSZZ "Solidarność". Jej przewodniczący Janusz Śniadek był tego popołudnia honorowym gościem w Pałacu. Obecna była również Minister Pracy Jolanta Fedak.

Prezydent wręczył listy gratulacyjne 14 laureatom.  

Prezydent podkreślił, że w czasach kryzysu bardzo ważne jest prowadzenie dialogu społecznego, a jego głównym tematem powinna być ochrona miejsc pracy

Po przemówieniach wszyscy laureaci pozowali do wspólnego zdjęcia z Prezydentem i przewodniczącym NSZZ "Solidarność".

Laureaci oprócz listów gratulacyjnych otrzymali także pamiątkowe płaskorzeźby przedstawiające Pałac Prezydencki.

30 marca 2009

Prezydent wręczył listy gratulacyjne "Przyjaznym Pracodawcom"

1431140729.jpg
775270842.jpg
910599869.jpg
1176913446.jpg
124418578.jpg
166153576.jpg
279705770.jpg
1630762170.jpg
713253885.jpg