Menu rozwijane

Inicjatorem akcji „Pracodawca przyjazny pracownikom” jest NSZZ "Solidarność". Jej przewodniczący Janusz Śniadek był tego popołudnia honorowym gościem w Pałacu. Obecna była również Minister Pracy Jolanta Fedak. (1)
Prezydent wręczył listy gratulacyjne 14 laureatom.   (2)
Prezydent podkreślił, że w czasach kryzysu bardzo ważne jest prowadzenie dialogu społecznego, a jego głównym tematem powinna być ochrona miejsc pracy (7)
Po przemówieniach wszyscy laureaci pozowali do wspólnego zdjęcia z Prezydentem i przewodniczącym NSZZ "Solidarność". (8)
Laureaci oprócz listów gratulacyjnych otrzymali także pamiątkowe płaskorzeźby przedstawiające Pałac Prezydencki. (9)
30 marca 2009
1431140729.jpg
775270842.jpg
910599869.jpg
1176913446.jpg
124418578.jpg
166153576.jpg
279705770.jpg
1630762170.jpg
713253885.jpg