Menu rozwijane

Lech Kaczyński spotkał się z Jego Ekscelecją ks. biskupem Stefanem Cichym, biskupem legnickim (1)
Następnie Prezydent przemawiał do działaczy i członków NSZZ „Solidarność” Zagłębia Miedziowego (3)
Był czas na pytania z sali (4)
<p>i odpowiedzi głowy państwa</p> (5)
Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski za m.in. wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce otrzymali Zbigniew Korczawski, Mirosław Młodecki oraz pośmiertnie Zygmunt Burchart. (9)
Odznaczeni przez Prezydenta Zbigniew Korczawski i Mirosław Młodecki (10)
Prezydent otrzymał od związkowców pamiątkowy obraz z wizerunkiem św. Barbary, patronki górników (12)
W przemówieniu do zgromadzonych Lech Kaczyński nawiązał do zbiżającej się 20. rocznicy pierwszych, częściowo wolnych wyborów parlamentarnych<br/> (15)
Wielu ledniczan chciało uścisnąć dłoń Lecha Kaczyńskiego (18)
08 maja 2009
42809481.jpg
943597261.jpg
1425848519.jpg
1344212988.jpg
769278798.jpg
1700347628.jpg
2003559589.jpg
122188242.jpg
1170047645.jpg
104657064.jpg
1872113787.jpg
1518750070.jpg
1173071777.jpg
430942143.jpg
1680378619.jpg
1386387585.jpg
1698044374.jpg
1906758829.jpg