Menu rozwijane

Powitanie Pani Prezydentowej Marii Kaczyńskiej przez organizatorów koncertu z okazji 25-lecia działalności Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci

Sekretarz Stanu w KP RP Ewa Junczyk-Ziomecka odczytała list od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego do uczestników uroczystości

Maria Kaczyńska oraz Sekretarz Stanu Ewa Junczyk-Ziomecka wraz z Ryszardem Rakowskim - odznaczonym Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

Na zakończenie uroczystości wykonano pamiątkowe zdjęcie Pani Marii Kaczyńskiej z wykonawcami koncertu z okazji 25-lecia Programu Pomocy Wybitnie Zdolnym

06 czerwca 2009

Uroczystości 25-lecia Programu pomocy wybitnie uzdolnionym

208229307.jpg
57286240.jpg
1313573514.jpg
819045553.jpg