Menu rozwijane

Abp Józef Życiński i Prezydenci Polski, Litwy i Ukrainy w drodze do Archikatedry Lubelskiej

<p>Od nabożeństwa ekumenicznego w Archikatedrze Lubelskiej rozpoczęły się uroczystości 440. rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej</p>

We wspólnej modlitwie uczestniczyli Prezydenci: Polski - Lech Kaczyński, Litwy - Valdas Adamkus, Ukrainy - Wiktor Juszczenko oraz b. przewodniczący Rady Najwyższej Białorusi Stanisław Szuszkiewicz. Przybyli także prymas Polski kardynał J&oacut

<p>Lech Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami Lublina</p>

Prezydent wręczył też odznaczenia za propagowanie wiedzy o wspólnym dziedzictwie historycznym narodów tworzących Rzeczpospolitą Obojga Narodów

- Musimy w tej Europie, która się jednoczy, działać razem, bo wtedy będą się z nami liczyć - podkreślił Lech Kaczyński

Na zakończenie obchodów 440. rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej przyjęto wspólną deklarację

Pamiątkowe zdjęcie polskiej delegacji z Prezydentem Litwy i byłym przewodniczącym Rady Najwyższej Białorusi

Na Placu Litewskim odbyło się widowisko historyczne

- Obchodzimy dzisiaj 440. rocznicę wielkiego sukcesu kilku narodów, choć formalnie była to tylko unia polsko-litewska, a w istocie porozumiała się szlachta Korony Polskiej, szlachta litewska, szlachta ruska, czyli dziś powiedzielibyśmy białoru

Prezydent Kaczyński i goście złożyli kwiaty pod pomnikiem Unii Lubelskiej

Po uroczystościach na KUL delegacje udały się na Plac Litewski

Prezydennt Ukrainy Wiktor Juszczenko, były przewodniczący Rady Najwyższej Białorusi Stanisław Szuszkiewicz, Prezydent Polski Lech Kaczyński oraz Prezydent Litwy Valdas Adamkus

Lech Kaczyński powiedział, że to jego pierwszy tytuł doktora honoris causa przyznany w Polsce i jest dla niego zaszczytem, że otrzymuje go od tej właśnie uczelni i w tym gronie

Prezydent Litwy Valdas Adamkus

Prezydent Wiktor Juszczenko po wręczeniu doktoratu

Wręczenie tytułów doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Uroczystość odbyła się w auli głównej KUL

Prezydenci Polski, Litwy, Ukrainy, Łotwy i Estonii zostali uhonorowani doktoratami honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Tablicę poświęcił prymas Józef Glemp

Na dziedzińcu odsłonili tablicę "Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej", upamiętniającą obchodzone w Lublinie uroczystości

Później goście udali się na Katolicki Uniwersytet Lubelski

Po nabożeństwie delegacja zwiedziła zakrystię akustyczną i skarbiec

W homilii abp Życiński podkreślił, że w kulturze, zdominowanej obecnie przez konsumpcję i sukces, trzeba pamiętać o korzeniach, z których wyrasta Europa

W nabożeństwie uczestniczyli także przedstawiciele mniejszości religijnych i narodowych

01 lipca 2009

Uroczystości 440. rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej

255119463.jpg
904771127.jpg
1045818787.jpg
449114349.jpg
79161274.jpg
374564024.jpg
1019456664.jpg
2065999837.jpg
1368108933.jpg
1986800784.jpg
864361810.jpg
14021970.jpg
1262987135.jpg
554797504.jpg
1511414726.jpg
796842175.jpg
757165237.jpg
1552947093.jpg
1955022911.jpg
508786483.jpg
151387646.jpg
2050111438.jpg
1669403632.jpg
589143833.jpg
1664324828.jpg
745936723.jpg
91256685.jpg
2125837406.jpg
1661840795.jpg
1160602685.jpg
2049630687.jpg
1953488762.jpg