Menu rozwijane

W uroczystości na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego wzięli udział przedstawiciele władz państwowych
Do Parku Wolności przybyli licznie byli powstańcy
Gości powitał Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski
Kluczowym punktem programu była uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych. Tu Bogdan Horoszowski odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski
Antoni Gajcy odbiera nadany pośmiertnie stryjowi Tadeuszowi Gajcemu Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
Marta Maklakiewicz odbiera Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski przyznany pośmiertnie jej ojcu Zdzisławowi Maklakiewiczowi
Henryk Chmielewski znany jako "Papcio Chmiel" odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski
Ksiądz Henryk Kietliński odbiera Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
Aniela Muszyńska uhonorowana Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski
Helena Michalska odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski
Zuzanna Stromenger odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
Następnie Prezydent wygłosił przemówienie
Głos zabrał także m.in. gen. Ścibor-Rylski
Po części oficjalnej była okazja do pamiątkowych zdjęć i rozmów
02 sierpnia 2009
702434561.jpg
1785962029.jpg
2049280266.jpg
418622046.jpg
1704473416.jpg
1531830042.jpg
1248972638.jpg
1228069476.jpg
536273858.jpg
1700420566.jpg
2020502524.jpg
1652820553.jpg
2006238644.jpg
125334219.jpg
729505510.jpg
1162127190.jpg
1666170754.jpg
1155782187.jpg
1200324263.jpg
507458609.jpg
1310043368.jpg