Menu rozwijane

W uroczystości na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego wzięli udział przedstawiciele władz państwowych (1)
Do Parku Wolności przybyli licznie byli powstańcy (2)
Gości powitał Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski (3)
Kluczowym punktem programu była uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych. Tu Bogdan Horoszowski odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (4)
Antoni Gajcy odbiera nadany pośmiertnie stryjowi Tadeuszowi Gajcemu Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (5)
Marta Maklakiewicz odbiera Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski przyznany pośmiertnie jej ojcu Zdzisławowi Maklakiewiczowi (6)
Henryk Chmielewski znany jako "Papcio Chmiel" odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (7)
Ksiądz Henryk Kietliński odbiera Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (9)
Aniela Muszyńska uhonorowana Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (11)
Helena Michalska odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (12)
Zuzanna Stromenger odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (14)
Następnie Prezydent wygłosił przemówienie (15)
Głos zabrał także m.in. gen. Ścibor-Rylski (16)
Po części oficjalnej była okazja do pamiątkowych zdjęć i rozmów (18)
02 sierpnia 2009
702434561.jpg
1785962029.jpg
2049280266.jpg
418622046.jpg
1704473416.jpg
1531830042.jpg
1248972638.jpg
1228069476.jpg
536273858.jpg
1700420566.jpg
2020502524.jpg
1652820553.jpg
2006238644.jpg
125334219.jpg
729505510.jpg
1162127190.jpg
1666170754.jpg
1155782187.jpg
1200324263.jpg
507458609.jpg
1310043368.jpg