Menu rozwijane

Powitanie przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP, ministrów Bożeny Borys-Szopy i Pawła Wypycha

Ks. Prałat Roman Indrzejczyk - Kapelan Prezydenta RP

Przewodniczący NSZZ "Solidarność" Janusz Śniadek oraz ministrowie Paweł Wypych i Bożena Borys-Szopa

We mszy św. uczestniczyła również Doradca Prezydenta RP Anna Gręziak

List Prezydenta RP do uczestników uroczystości odczytał minister Wypych

Wieńce ku czci księdza Jerzego Popiełuszki

Tablica pamiątkowa upamiętniającą miejsce wyłowienia ciała ks. Jerzego Popiełuszki

Krzyż upamiętniający męczeńską śmierć ks. Jerzego Popiełuszki

Wieniec w imieniu Prezydenta RP złożyli minister Paweł Wypych, minister Bożena Borys-Szopa oraz prezydenccy doradcy Anna Gręziak i Jan Ardanowski

Uroczysty obiad wydany przez Biskupa Diecezji Włocławskiej Wiesława Meringa z udziałem duchowieństwa, władz lokalnych i związkowych

Miejsce upamiętniające śmierć księdza Popiełuszki

18 października 2009

Uroczystości we Włocławku

680909331.jpg
859643960.jpg
797786765.jpg
246989888.jpg
1981636197.jpg
1813480662.jpg
1783699819.jpg
919701727.jpg
1405170723.jpg
1790041819.jpg
1293330884.jpg
159266573.jpg
1828990186.jpg
1631607838.jpg
712369236.jpg
1841409161.jpg
44353371.jpg
59004345.jpg
960926038.jpg
855027257.jpg
1197202849.jpg
169367444.jpg
998846101.jpg
100554650.jpg
805059348.jpg
766383065.jpg
1566227881.jpg