Menu rozwijane

Maria Kaczyńska z jubilatką Ireną Kwiatkowską

Pierwsza Dama wręczyła wybitnej aktorce Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski nadany jej przez Prezydenta RP

Nie zabrakło też tortu urodzinowego

Pamiątkowe zdjęcie zaproszonych gości z jubilatką

16 września 2009

Urodziny Ireny Kwiatkowskiej

870533874.jpg
252374334.jpg
1932496463.jpg
913838091.jpg
811287217.jpg
687049097.jpg