Menu rozwijane

Maria Kaczyńska z jubilatką Ireną Kwiatkowską
Pierwsza Dama wręczyła wybitnej aktorce Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski nadany jej przez Prezydenta RP
Nie zabrakło też tortu urodzinowego
Pamiątkowe zdjęcie zaproszonych gości z jubilatką
16 września 2009
870533874.jpg
252374334.jpg
1932496463.jpg
913838091.jpg
811287217.jpg
687049097.jpg