Menu rozwijane

Powitanie Pary Prezydenckiej w Republice Litewskiej <br/>

Najważniejszym punktem uroczystości było odsłonięcie Pomnika Milenium Litwy i ceremonia uroczystego podniesienia historycznej flagi na zrekonstruowanym Pałacu Wielkich Książąt Litewskich.

Następnie Pani Maria Kaczyńska zwiedziła ekspozycję „Litwa w źródłach historycznych” oraz „Wawel w Wilnie, od dynastii Jagiellonów do końca Rzeczypospolitej” w Muzeum Sztuki Użytkowej.

Pani Prezydentowa Maria Kaczyńska towarzyszyła Prezydentowi RP Panu Lechowi Kaczyńskiemu w obchodach milenium Republiki Litewskiej.

06 lipca 2009

Wizyta Pierwszej Damy na Litwie

157466381.jpg
963353749.jpg
1523227544.jpg
1078830806.jpg