Menu rozwijane

Starosta Adam Fujarczuk, Prezydent Lech Kaczyński oraz Wicestarosta Czesław Biłobran.

Starosta Adam Fujarczuk, Prezydent Lech Kaczyński oraz Wicestarosta Czesław Biłobran.

Prezydent Lech Kaczyński otworzył konferencję „Rola Samorządu w walce z bezrobociem i jego udział w kształtowaniu rynku pracy”

Prezydent Lech Kaczyński podczas wizyty w Nysie

28 stycznia 2009

Wizyta Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Nysie

87248159.jpg
912276623.jpg
1127812517.jpg
1710661926.jpg