Menu rozwijane

Kardynał Henryk Roman Gulbinowicz<font face="Arial"> odznaczony Orderem Orła Białego</font>

Prezydent odznaczył osoby zasłużone w służbie państwu i społeczeństwu

Przywitanie na lotnisku we Wrocławiu

- Usiłuje się tworzyć wrażenie, że kryzys w Polsce wynika z tego, że nie mamy euro, a przynajmniej, że nie jesteśmy w ERM2 - powiedział Prezydent na Uniwersytecie Ekonomicznym.

Podczas wizyty we Wrocławiu Prezydent wziął udział w debacie ze środowiskiem naukowym na Uniwersytecie Ekonomicznym.

<p>Prezydenta na Uniwersytecie Ekonomicznym przywitał rektor prof. Bogusław Fiedor</p>

<p>Spotkanie z Prezydentem na Uniwersytecie Ekonomicznym</p>

24 lutego 2009

Wizyta Prezydenta Lecha Kaczyńskiego we Wrocławiu

297853152.jpg
871203864.jpg
1953408955.jpg
457327038.jpg
792608526.jpg
1717251059.jpg
270942381.jpg
1177703950.jpg
67088628.jpg
1986955361.jpg
1226985796.jpg
1376324975.jpg
1228746225.jpg
1273073812.jpg
79014871.jpg
1106122578.jpg
208052787.jpg
1141640119.jpg