Menu rozwijane

Uroczystość wręczenia odznaczeń w ambasadzie polskiej w Bukareszcie

Uroczystość wręczenia odznaczeń w ambasadzie polskiej w Bukareszcie

Uroczystość wręczenia odznaczeń w ambasadzie polskiej w Bukareszcie

Uroczystość wręczenia odznaczeń w ambasadzie polskiej w Bukareszcie

Uroczystość wręczenia odznaczeń w ambasadzie polskiej w Bukareszcie

Uroczystość wręczenia odznaczeń w ambasadzie polskiej w Bukareszcie

Uroczystość wręczenia odznaczeń w ambasadzie polskiej w Bukareszcie

Uroczystość wręczenia odznaczeń w ambasadzie polskiej w Bukareszcie

Uroczystość wręczenia odznaczeń w ambasadzie polskiej w Bukareszcie

07 października 2009

Wizyta w Rumunii - odznaczenia w ambasadzie

980975375.jpg
1414090141.jpg
1259935487.jpg
1345376458.jpg
993702711.jpg
1500738788.jpg
318534477.jpg
967535452.jpg
1775767752.jpg