Menu rozwijane

Ambasador Kanady złożył listy uwierzytelniające Prezydentowi RP

Ambasador Kanady złożył listy uwierzytelniające Prezydentowi RP

Ambasador Kanady złożył listy uwierzytelniające Prezydentowi RP

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Kanady w RP J.E. Daniel Costello

Ambasador Kanady złożył listy uwierzytelniające Prezydentowi RP

Ambasador Kanady złożył listy uwierzytelniające Prezydentowi RP

Ambasador Austrii złożył listy uwierzytelniające Prezydentowi RP

Ambasador Austrii złożył listy uwierzytelniające Prezydentowi RP

oraz Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Austrii w RP J. E. Herbert Krauss

Ambasador Austrii złożył listy uwierzytelniające Prezydentowi RP

Ambasador Austrii złożył listy uwierzytelniające Prezydentowi RP

Ambasador Austrii złożył listy uwierzytelniające Prezydentowi RP

19 października 2009

Złożenie listów uwierzytelniających

1514231075.jpg
1802532859.jpg
702142146.jpg
2106849760.jpg
2128269260.jpg
140106509.jpg
637254067.jpg
1113950891.jpg
1042310391.jpg
899351941.jpg
714565488.jpg
1173354222.jpg