Menu rozwijane

Ambasador Kanady złożył listy uwierzytelniające Prezydentowi RP
Ambasador Kanady złożył listy uwierzytelniające Prezydentowi RP
Ambasador Kanady złożył listy uwierzytelniające Prezydentowi RP
Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Kanady w RP J.E. Daniel Costello
Ambasador Kanady złożył listy uwierzytelniające Prezydentowi RP
Ambasador Kanady złożył listy uwierzytelniające Prezydentowi RP
Ambasador Austrii złożył listy uwierzytelniające Prezydentowi RP
Ambasador Austrii złożył listy uwierzytelniające Prezydentowi RP
oraz Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Austrii w RP J. E. Herbert Krauss
Ambasador Austrii złożył listy uwierzytelniające Prezydentowi RP
Ambasador Austrii złożył listy uwierzytelniające Prezydentowi RP
Ambasador Austrii złożył listy uwierzytelniające Prezydentowi RP
19 października 2009
1514231075.jpg
1802532859.jpg
702142146.jpg
2106849760.jpg
2128269260.jpg
140106509.jpg
637254067.jpg
1113950891.jpg
1042310391.jpg
899351941.jpg
714565488.jpg
1173354222.jpg