Menu rozwijane

Spotkanie z władzami miast kazimierzowskich

Spotkanie z władzami miast kazimierzowskich

Spotkanie z władzami miast kazimierzowskich

Spotkanie z władzami miast kazimierzowskich

Spotkanie z władzami miast kazimierzowskich

Spotkanie z władzami miast kazimierzowskich

Spotkanie z władzami miast kazimierzowskich

Spotkanie z władzami miast kazimierzowskich

Spotkanie z władzami miast kazimierzowskich

Spotkanie z władzami miast kazimierzowskich

Spotkanie z władzami miast kazimierzowskich

Konferencja po spotkaniu

Konferencja po spotkaniu

Konferencja po spotkaniu

04 marca 2010

700. rocznica urodzin Kazimierza Wielkiego

361988678.jpg
779781692.jpg
350040617.jpg
301135505.jpg
1561929191.jpg
1148382223.jpg
1567703840.jpg
494833712.jpg
694710536.jpg
682531003.jpg
1832581563.jpg
1568889448.jpg
1943002664.jpg
1474053581.jpg