Menu rozwijane

Uroczystość odwołania minister Ewy Junczyk-Ziomeckiej

Uroczystość odwołania minister Ewy Junczyk-Ziomeckiej

Uroczystość odwołania minister Ewy Junczyk-Ziomeckiej

Uroczystość odwołania minister Ewy Junczyk-Ziomeckiej

Uroczystość odwołania minister Ewy Junczyk-Ziomeckiej

Uroczystość odwołania minister Ewy Junczyk-Ziomeckiej

Uroczystość odwołania minister Ewy Junczyk-Ziomeckiej

Uroczystość odwołania minister Ewy Junczyk-Ziomeckiej

24 lutego 2010

Uroczystość odwołania minister Ewy Junczyk-Ziomeckiej

843168483.jpg
1118436752.jpg
1656367869.jpg
138347598.jpg
369704394.jpg
1754896553.jpg
1566403140.jpg
967919461.jpg