Menu rozwijane

Moderator Stanisław Janecki, redaktor naczelny Wprost i uczestnicy panelu: prof. dr hab. Izabella Bukraba-Rylska, dr hab. Antoni Dudek, dr Piotr Nowak,dr Tomasz Żukowski, Katarzyna Górniak

Konferencję otworzył Szef Kancelarii Prezydenta Władysław Stasiak

Uczestnicy konferencji "Wieś i Rolnictwo w debacie publicznej: stereotypy, polityka, wiarygodność”

Minister Władysław Stasiak i uczestnicy konferencji

Dr Tomasz Żukowski

Uczestnicy pierwszego panelu konferencji

Pytania z sali

Pytania z sali

Minister Władysław Stasiak

27 stycznia 2010

W Belwederze o wsi w debacie publicznej

1405676668.jpg
529453827.jpg
748651377.jpg
1611895073.jpg
1744734193.jpg
1346683386.jpg
1591890623.jpg
1211508761.jpg
1141417662.jpg