Menu rozwijane

Moderator Stanisław Janecki, redaktor naczelny Wprost i uczestnicy panelu: prof. dr hab. Izabella Bukraba-Rylska, dr hab. Antoni Dudek, dr Piotr Nowak,dr Tomasz Żukowski, Katarzyna Górniak
Konferencję otworzył Szef Kancelarii Prezydenta Władysław Stasiak
Uczestnicy konferencji "Wieś i Rolnictwo w debacie publicznej: stereotypy, polityka, wiarygodność”
Minister Władysław Stasiak i uczestnicy konferencji
Dr Tomasz Żukowski
Uczestnicy pierwszego panelu konferencji
Pytania z sali
Pytania z sali
Minister Władysław Stasiak
27 stycznia 2010
1405676668.jpg
529453827.jpg
748651377.jpg
1611895073.jpg
1744734193.jpg
1346683386.jpg
1591890623.jpg
1211508761.jpg
1141417662.jpg