Menu rozwijane

Moderator Stanisław Janecki, redaktor naczelny Wprost i uczestnicy panelu: prof. dr hab. Izabella Bukraba-Rylska, dr hab. Antoni Dudek, dr Piotr Nowak,dr Tomasz Żukowski, Katarzyna Górniak (1)
Konferencję otworzył Szef Kancelarii Prezydenta Władysław Stasiak (2)
Uczestnicy konferencji "Wieś i Rolnictwo w debacie publicznej: stereotypy, polityka, wiarygodność” (3)
Minister Władysław Stasiak i uczestnicy konferencji (4)
Dr Tomasz Żukowski (5)
Uczestnicy pierwszego panelu konferencji (6)
Pytania z sali (7)
Pytania z sali (8)
Minister Władysław Stasiak (9)
27 stycznia 2010
1405676668.jpg
529453827.jpg
748651377.jpg
1611895073.jpg
1744734193.jpg
1346683386.jpg
1591890623.jpg
1211508761.jpg
1141417662.jpg