Menu rozwijane

Prezydent wręczył nominacje prof. Zycie Gilowskiej

Nowi członkowie Rady Polityki Pieniężnej

prof. Zyta Gilowska

Prezydent wręczył nominację Adamowi Glapińskiego, dotychczasowemu doradcy prezydenta ds. ekonomicznych

Adam Glapiński

Prezydent wręczył nominację prof. Andrzejowi Kaźmierczakowi

prof. Andrzej Kaźmierczak

Pamiątkowe zdjęcie na Sali Kolumnowej

Gratulacje od prezydenta

17 lutego 2010

Wręczenie nominacji członkom RPP

1963865607.jpg
1706505060.jpg
1284846523.jpg
318741711.jpg
1225478368.jpg
1233986203.jpg
1613705071.jpg
1790281205.jpg
1059980909.jpg
411585386.jpg
1312148069.jpg
1979193390.jpg