"Idea i myśl Lecha Kaczyńskiego" - plik do pobrania

10 kwietnia 2010 roku, w dniu tragicznej katastrofy pod Smoleńskiem, prezydentura Lecha Kaczyńskiego została nagle przerwana. Książka ta jest próbą przybliżenia i choćby cząstkowego przedstawienia jego politycznej wizji, wizji państwa i społeczeństwa.

Podstawową bazą dokumentacyjną, na której oparto książkę, są najistotniejsze i najbardziej charakterystyczne fragmenty przemówień, wykładów, listów i wywiadów Lecha Kaczyńskiego z lat 2005-2010. Wiele z tych tekstów jest dobrze znanych opinii publicznej, niektóre zapisały się już w najnowszej historii Polski. Jednak niemało jest również takich, które będą zapewne dla Czytelnika odkryciem,bo nie zostały dotąd szerzej odnotowane. Wszystkie one obrazują sposób myślenia prezydenta o najważniejszych dla Polski sprawach, pokazują katalog wartości, do których się odwoływał,oraz wskazywane przezeń cele i zadania.

Książka ta zaprasza do lektury i refleksji nad myślą polityczną Lecha Kaczyńskiego – właśnie dzisiaj, gdy staje się ona już naszą wspólną spuścizną. Zaprasza do namysłu nad tą tragicznie przerwaną prezydenturą jako propozycją dla Rzeczypospolitej. Propozycją, która dla części z nas była i pozostanie inspiracją i źródłem nadziei, dla części stanie się raczej punktem odniesienia dla polemiki i krytyki, ale która płynęła z poważnego namysłu i szczerych intencji.