Andrzej Zybertowicz - Doradca Prezydenta RP ds. bezpieczeństwa państwa

Urodzony 30 września 1954 w Bydgoszczy. W latach 1973-77 studiował historię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, specjalizacja archiwistyka, i Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od początku pracy naukowej związany z UMK w Toruniu. Od 1977 roku w Zakładzie Filozofii Instytutu Nauk Społecznych UMK. W latach 1989-1995 w Katedrze Socjologii UMK. Od 1995 roku w Instytucie Socjologii UMK.

Od lipca do września 1982 roku aresztowany za podziemną działalność wydawniczą. Doktorat na Wydziale Historycznym UAM w 1985 roku. Habilitacja na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego w 1997 roku z socjologii. Rozprawa habilitacyjna poprzedzona była pobytami stypendialnymi na uniwersytetach w Oxfordzie, Cambridge, Sydney i Ann Arbour.

Występował z wykładami gościnnymi, referatami i brał udział w seminariach w Australii, Czarnogórze, Hiszpanii, Holandii, Jugosławii, Kanadzie, Litwie, Niemczech, Norwegii, Rosji, Rumunii, Szwajcarii, Ukrainie, USA, Węgrzech i Wielkiej Brytanii. Od połowy lat 90. komentuje zjawiska społeczne i polityczne dla mediów.

Dyrektor Instytutu Socjologii UMK w latach 1998-2006. Członek Komitetu Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk w latach 2003-2006. Od 2003 roku ekspert Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Od 2004 roku kieruje Zakładem Interesów Grupowych w Instytucie Socjologii UMK. W 2005 roku przewodniczył Lokalnemu Komitetowi Organizacyjnemu VII-go Kongresu Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego, który odbył się w Toruniu.

W 2006 roku stworzył Podyplomowe Studium Socjologii Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Instytucie Socjologii UMK, którym kierował do września 2007 roku. Od 2006 roku ekspert Komisji Weryfikacyjnej Wojskowych Służb Informacyjnych. W latach 2006 – 2007 przewodniczący Rady Programowej Centralnego Ośrodka Szkolenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Od lipca do listopada 2007 roku główny doradca ds. bezpieczeństwa państwa Prezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego. Główne obszary zainteresowań badawczych: socjologiczne modele wiedzy, przemoc i dialog jako przeciwstawne typy regulacji społecznej, zakulisowe mechanizmy życia społecznego.