Anna Gręziak - Doradca Prezydenta RP

Ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie oraz podyplomowe w zakresie organizacji ochrony zdrowia na Uniwersytecie Warszawskim i Jagiellońskim.

Przez 19 lat pracowała jako lekarz anestezjolog w szpitalach w Pułtusku, Wyszkowie i Warszawie. W 1990 roku, po wygranym konkursie na Lekarza Wojewódzkiego w Warszawie podjęła służbę publiczną. Pracowała kolejno: w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, jako Pełnomocnik ds. ochrony praw pacjentów i osób niepełnosprawnych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Od maja 2003 do 25 listopada 2005 roku pełniła funkcję Przewodniczącej Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie.

25 listopada 2005 roku powołana na funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, którą pełniła do 27 listopada 2007 roku. W Ministerstwie Zdrowia nadzorowała pracę Departamentów: Współpracy Międzynarodowej, Funduszy Strukturalnych i Środków Pomocowych, Pielęgniarek i Położnych. Była członkiem Komitetu Europejskiego Rady Ministrów. Na forum Komisji Europejskiej prowadziła działania zmierzające do zmiany tych przepisów UE, które powodują dyskryminację polskich pielęgniarek i położnych przy uznawaniu ich kwalifikacji w pozostałych krajach Wspólnoty. W 2006 roku kierowała pracami nad ustawą o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń, wprowadzającą najwyższe na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat podwyżki dla pracowników ochrony zdrowia.

Od września 1980 roku zaangażowana w tworzenie NSZZ „Solidarność”. W listopadzie 1980 reprezentowała MKZ Mazowsze w strajku okupacyjnym delegatów służby zdrowia w Sali Herbowej Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Była członkiem Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”, członkiem Regionalnej i Krajowej Komisji Koordynacyjnej Służby Zdrowia, Delegatem na I Krajowy Zjazd Solidarności. Kierowała pracą Społecznego Komitetu Banku Leków NSZZ „Solidarność”, była członkiem Rady Funduszu Związku. W stanie wojennym organizowała pomoc medyczną dla ukrywających się działaczy „Solidarności”, brała udział w pracach podziemnych struktur w służbie zdrowia.

11 lutego 1994 roku, podczas obchodów na Jasnej Górze II Światowego Dnia Chorego, była współzałożycielką Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich. Od 1994 roku jest członkiem Zarządu Głównego, a od listopada 2002 – Prezesem tego Stowarzyszenia. Jest członkiem Zarządu Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Lekarzy Katolickich.W 1997 roku została odznaczona Prymasowskim Medalem Złotym – Ecclesiae Populoque Servitium Praestanti – Zasłużonemu w posłudze dla Kościoła i Narodu.

Od 2000 roku jest Damą Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie. Zainteresowania: bioetyka, muzyka oratoryjno-kantatowa, żeglarstwo.