Jan Olszewski - Doradca Prezydenta RP ds. politycznych

Urodził się 20 sierpnia 1930 roku w Warszawie. W latach okupacji hitlerowskiej od 1943 roku brał udział w konspiracyjnej organizacji harcerskiej Szare Szeregi. W 1953 roku ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W 1954 roku rozpoczął pracę naukową w Zakładzie Nauk Prawnych PAN.
W okresie przełomu październikowego 1956 roku należał do zespołu redakcyjnego tygodnika "Po Prostu". Po zamknięciu pisma w 1957 roku został objęty zakazem pracy w dziennikarstwie. W 1962 roku zdał egzamin adwokacki. Od początku swej pracy w adwokaturze prowadził obrony ludzi prześladowanych przez władze PRL. Był obrońcą Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego, Janusza Szpotańskiego i innych. W 1968 roku w związku z obroną studentów aresztowanych w czasie manifestacji marcowych w Warszawie został pozbawiony możliwości wykonywania funkcji obrońcy.

Na przełomie 1975 – 76 wziął udział w zorganizowaniu Polskiego Porozumienia Niepodległościowego, tajnej organizacji, stawiającej sobie za cel przygotowanie ideowych podstaw przyszłej, suwerennej polskiej państwowości. Po strajkach czerwcowych w 1976 roku w Radomiu i Ursusie należał do paroosobowego zespołu warszawskich adwokatów, którzy bezinteresownie bronili represjonowanych robotników. Współdziałał z Komitetem Obrony Robotników oraz Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela. W okresie strajków sierpniowych w 1980 roku przygotowywał razem z Wiesławem Chrzanowskim i Władysławem Siła-Nowickim statut organizacji Wolnych Związków Zawodowych. W okresie od sierpnia 1980 roku do grudnia 1981 roku był doradcą Komisji Krajowej "Solidarności" i Zarządu Regionu Mazowsze.

W okresie stanu wojennego bronił działaczy "Solidarności", m. in. Lecha Wałęsy i Zbigniewa Romaszewskiego. W tych latach pełnił funkcję doradcy w Sekretariacie Episkopatu Polski. Występował jako oskarżyciel posiłkowy reprezentujący rodzinę księdza Jerzego Popiełuszki w procesie Jego morderców. W 1989 roku w pertraktacjach "Okrągłego Stołu" udzielał jako ekspert pomocy przedstawicielom strony solidarnościowo – opozycyjnej.

W pierwszych wolnych wyborach do Sejmu RP został wybrany z listy Porozumienia Obywatelskiego Centrum posłem z Warszawy. 5 grudnia 1991 r. Sejm powołał Jana Olszewskiego na stanowisko premiera rządu RP, obalonego 4 czerwca 1992 roku. W 1993 roku uczestniczył w Społecznej Komisji Konstytucyjnej, która współpracując z Komisją Krajową "Solidarności", przygotowała Obywatelski Projekt Konstytucji, podpisanej przez półtora miliona obywateli. W grudniu 1995 roku został przewodniczącym Ruchu Odbudowy Polski. Jako poseł III i IV kadencji Sejmu RP przewodniczył Kołu Poselskiemu ROP-u.