Marek Surmacz - Doradca Prezydenta RP

Urodził się 31 stycznia 1955 roku w Gorzowie Wielkopolskim. W 1974 roku ukończył Technikum Melioracji Wodnych w tym mieście. Jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wlkp. oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Pracował w Gorzowskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego w Zespole Robót Inżynieryjnych i w Zespole Przygotowania Produkcji. W latach 1977 -1996 pracował w Komendzie Wojewódzkiej MO i Policji w Gorzowie, gdzie w ostatnich latach służby kierował Wydziałem Ruchu Drogowego w Gorzowie oraz pracował w Wydziale Kryminalnym. W latach 1983 -1989 był wielokrotnie fałszywie oskarżany i degradowany. W 1989 roku zakładał związek zawodowy funkcjonariuszy MO. Na wniosek Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w 1990 roku wszedł w skład Wojewódzkiej Komisji Kwalifikacyjnej funkcjonariuszy byłej Służby Bezpieczeństwa. W 1996 roku został dyscyplinarnie zwolniony z policji z zarzutem „naruszenia zasady apolityczności służby”.

W latach 1990–2000 i 2002-2005 pełnił funkcję radnego miasta Gorzów Wielkopolski. Był wiceprzewodniczącym Rady Miasta w latach 1994-1998 oraz przewodniczącym Komisji Rewizyjnej w latach 2003-2005. W latach 1990-1992 i przez kilka miesięcy 1998 roku był członkiem zarządu miasta Gorzów Wielkopolski.

W latach 1997-2005 pracował w biurze poselskim Kazimierza Marcinkiewicza.

W wyborach parlamentarnych w 2005 roku został wybrany do Sejmu V kadencji z listy Prawa i Sprawiedliwości. Do 18 października 2006 roku był wiceprzewodniczącym Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Od marca do czerwca 2006 roku kierował komisją nadzwyczajną do rozpatrzenia przedstawionych przez Prezydenta RP projektów ustaw dotyczących służb wojskowych. Pracował także w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz w Komisji Spraw Zagranicznych.

24 sierpnia 2006 roku Prezes Rady Ministrów Jarosław Kaczyński powołał go na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, odpowiedzialnego m.in. za nadzór nad Policją, Strażą Graniczną i Biurem Ochrony Rządu. Pełnił tę funkcję do 18 maja 2007 roku.

Za uratowanie życia tonącemu w 1985 roku odznaczony medalem „Za ofiarność i odwagę”. Jest laureatem Viktorii, nagrody Ziemi Gorzowskiej za rok 1989. Żonaty - żona jest pracownikiem Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej. Ma troje dorosłych dzieci i wnuka Antoniego.