prof. dr hab. Michał Kleiber - Doradca Społeczny Prezydenta RP

Urodził się 23 stycznia 1946 roku w Warszawie. Członek rzeczywisty PAN – specjalista w zakresie zastosowań nowoczesnych technik komputerowych w badaniach naukowych, technice i medycynie. Zajmuje się także problematyką prorozwojowej polityki państwa, a w szczególności strategią rozwoju edukacji, nauki i innowacyjności gospodarki, zagadnieniami informatyzacji administracji oraz problematyką współpracy międzynarodowej. Absolwent Wydziałów Inżynierii Lądowej na Politechnice Warszawskiej (1968) oraz Matematyki, Informatyki i Mechaniki na Uniwersytecie Warszawskim (1971).

W latach 1995-2001 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, w którym od 1986 roku kieruje Zakładem Metod Komputerowych. Wykładał i prowadził badania na wielu uczelniach w kraju i zagranicą, w tym w trakcie długoterminowych pobytów na Uniwersytetach w Stuttgarcie i Darmstadt (RFN), Berkeley (Kalifornia, USA) i Tokio (Japonia). Przez wiele lat wykładał na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Prof. Michał Kleiber jest autorem bądź współautorem ponad 240 prac naukowych oraz 7 książek opublikowanych w wydawnictwach o światowej renomie. Jest członkiem rad redakcyjnych kilkunastu międzynarodowych czasopism naukowych, w tym redaktorem naczelnym jednego z najbardziej znanych w świecie czasopism z zakresu modelowania i symulacji komputerowych. Jest także uznanym popularyzatorem nauki – zasiada m.in. w radzie naukowej czasopisma popularno-naukowego Wiedza i Życie. Jest laureatem licznych nagród, w tym najbardziej prestiżowej krajowej nagrody naukowej przyznawanej przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej oraz Medalem Królestwa Belgii za osiągnięcia innowacyjne. Jest doktorem honoris causa uczelni w Lublinie, Krakowie, Darmstadt (RFN) i Mons (Belgia). Został także wybrany członkiem zagranicznym Austriackiej Akademii Nauk oraz Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk.

W latach 1998 – 2001 reprezentował Polskę w Radzie Gubernatorów Centrum Badawczego UE oraz był polskim delegatem do Komitetu Sterującego „Zrównoważony wzrost” w ramach V Programu Ramowego UE. W latach 2001 – 2005 był Ministrem Nauki i Informatyzacji oraz przewodniczącym Komitetu Badań Naukowych. W latach 2002 – 2005 był przewodniczącym Komitetu ds. Umów Offsetowych. W roku 2005 prof. Kleiber został wybrany członkiem Europejskiej Rady Nauki oraz prezesem organizacji European Materials Forum. Jest członkiem Rady Programowej Polskiego Forum Strategii Lizbońskiej. 14 grudnia 2006 r. wybrany został nowym prezesem Polskiej Akademii Nauk.