Ryszard Bugaj - Doradca Prezydenta RP

Urodził się 22 lutego 1944 roku w Gawłowie.

Ukończył w 1971 roku studia na Wydziale Ekonomii Politycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1970 r. pracownik Instytutu Budownictwa, od 1973 roku Instytutu Planowania i Komisji Planowania, od 1982 r. Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN. W 1989 roku został doktorem ekonomii, następnie obronił habilitację.

W 1968 roku brał udział w protestach studenckich przeciwko zdjęciu spektaklu „Dziady”. W 1980 roku przystąpił do „Solidarności”. W okresie stanu wojennego został internowany. Uczestnik obrad Okrągłego Stołu w zespole ds. gospodarki i polityki społecznej, a także współprzewodniczący grupy roboczej ds. samorządu i form własności.

W latach 1989-1997 poseł na Sejm. W 1990 roku współzałożyciel i przewodniczący Rady Stowarzyszenia Solidarność Pracy, w latach 1992-1998 członek-założyciel i przewodniczący Unii Pracy. Przewodniczący Stowarzyszenia Studiów i Inicjatyw Społecznych. Niezależny publicysta. Od listopada 2008 roku doradca NBP.

3 maja 2007 został przez Prezydenta RP odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.