Śp. Andrzej Stelmachowski - Doradca Prezydenta RP

Urodzony 28 stycznia 1925 roku w Poznaniu, zmarł 6 kwietnia 2009 roku w Warszawie. Od lutego 2007 r. pełnił funkcję doradcy Prezydenta RP.

Studia prawnicze odbywał na Uniwersytecie Warszawskim (podziemnym w latach 1943 – 1944) oraz na Uniwersytecie Poznańskim w latach 1945 – 47; tamże doktoryzował się w 1950 roku; prof. zw. dr hab., prawo rolne i cywilne.

W okresie okupacji żołnierz Armii Krajowej; po studiach pracuje w sądownictwie, z którego zostaje zwolniony za udział w pielgrzymce prawników do Częstochowy (1957). Jako członek Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego w latach 1957 – 1962 równolegle pracuje jako pracownik naukowy (asystent, adiunkt, docent – 1958 r.) Następnie prof. Uniwersytetu Wrocławskiego (1962 – 1969), następnie Uniwersytetu Warszawskiego (1969 – 1993). W latach 1970 – 1991 wykładowca w ATK; członek Prymasowskiej Rady Budowy Kościołów (1975 – 1985); członek Komisji Episkopatu „Iustitia et Pax”, członek Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Rolników (od 1979), doradca Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej (VIII 1980); ekspert w Ośrodku Prac Społeczno – Zawodowych przy Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” (1980 – 1981). W okresie stanu wojennego doradca Tymczasowej Komisji Krajowej NZZ „Solidarność”; zaangażowany w sprawę powołania kościelnej Fundacji na Rzecz Rolnictwa; przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Fundacji Rolniczej (1982 – 1985); później członek Kościelnego Komitetu Rolniczego ; prezes Warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej (1987 – 1989); obserwator Stolicy Apostolskiej na 63. Konferencji Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego w Warszawie (VIII 1988).

Doradca Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność”; członek Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie, przewodniczący Komisji Wsi i Rolnictwa (od XII 1988); uczestnik obrad plenarnych „okrągłego stołu”; współprzewodniczący podzespołu ds. rolnictwa (II – IV 1989). Senator RP (VII 1989 – 1991), wybrany na Marszałka Senatu RP (1989 – 91); Minister Edukacji Narodowej (XII 1991 – VII 1992); Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” (od 1990).

Doktor Honoris Causa: Paryskiej Sorbony, Uniwersytetu w Ferrarze, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ważniejsze prace naukowe: „Posiadanie w prawie polskim” (1958), „Kontraktacja produktów rolnych” (1960), „Wstęp do teorii prawa cywilnego” (wyd. I. 1960 r., wyd. II. 1984 r.), „Zarys teorii prawa cywilnego” (1998), „Kształtowanie się ustroju III – ej Rzeczypospolitej (1998), współautorstwo wielokrotnie wznawianego podręcznika: „Prawo rolne” – ostatnio „Prawo rolne na tle ustawodawstwa Unii Europejskiej” (1999). Nadto około 160 publikacji książkowych, rozpraw i artykułów.