Tadeusz Wrona - Doradca Prezydenta RP

Urodził się 26 marca 1951 r. w Szczecinie.

Absolwent Politechniki Częstochowskiej z tytułem doktora nauk technicznych.
Pracownik naukowy Politechniki Częstochowskiej.
Absolwent Studium Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego przy Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Odbył staże z zakresu administracji i zarządzania w samorządzie terytorialnym , funkcjonowania służb komunalnych oraz strategii rozwoju miast we Francji i USA.

W 1980 r. był jednym z założycieli NSZZ „Solidarność” Politechniki Częstochowskiej , jej wiceprzewodniczącym, a następnie członkiem podziemnych struktur do 1989 r. W stanie wojennym internowany w Wojskowym Obozie Specjalnym w Rawiczu.W latach 1989-1990 członek Prezydium Częstochowskiego Komitetu Obywatelskiego. Delegat na II i III Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”.

Pierwszy Prezydent Miasta Częstochowy (1990 – 1995) wybrany przez samorząd w wolnych wyborach. Współzałożyciel Związku Miast Polskich – sekretarz (1991 – 1995 ), a od 2003 r. wiceprezes Związku. Założyciel (w 1993 r.) i przewodniczący Ligi Miejskiej w Częstochowie i Ligi Krajowej.

W latach 1997 – 2001 poseł na Sejm RP, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, wiceprzewodniczący Zgromadzenia Poselskiego Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Sejmu Republiki Litewskiej oraz przewodniczący Polsko – Litewskiej Grupy Parlamentarnej.

Wybrany ponownie w wyborach bezpośrednich Prezydentem Miasta Częstochowy - pełnił tę funkcję w latach 2002 – 2009.
W latach 1992 – 1995 oraz 2003 – 2007 członek Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy w Strasburgu. W latach 2008 – 2009 członek Komitetu Regionów w Brukseli. W latach 2003 – 2005 przewodniczący, a w 2006 – 2009 wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Miast Laureatów Nagrody Rady Europy.
Współprzewodniczący Zespołu Administracji i Bezpieczeństwa Obywateli Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Medalem Za Zasługi dla Obronności Kraju, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Platynowym Laurem Umiejętności i Kompetencji w dziedzinie samorządu terytorialnego.