Tomasz Zdrojewski - Doradca Prezydenta RP ds. zdrowia

Urodził się 10 listopada 1957 roku w Sopocie. Doktor habilitowany medycyny. Specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz hypertensjologii. Nauczyciel akademicki i pracownik naukowy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

W latach 1989-1990 stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej w dziedzinie kardiologii klinicznej (Columbus, Uniwersytet Stanu Ohio, USA). W latach 1991-1993 stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta oraz DFG w Uniwersytecie w Wuerzburgu, w Niemczech. Od roku 1994 intensywnie zajmuje się epidemiologią kliniczną, prewencją, farmakoekonomią oraz polityką zdrowotną. W latach 1997 i 2002 główny autor i koordynator programów Natpol i Natpol Plus - pierwszych ogólnopolskich badań oceniających metodą reprezentatywną rozpowszechnienie i kontrolę czynników ryzyka zawałów serca i udarów mózgu w Polsce. W latach 1999-2001, we współpracy z Europejskim Towarzystwem Kardiologicznym, inicjator i realizator programu edukacji w polskich środowiskach opiniotwórczych (Parlament RP, NSZZ Solidarność, OPZZ). W roku 2002 - członek i sekretarz Zespołu Ekspertów d.s. przygotowania Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD. Od roku 2003 sekretarz Narodowego Programu POLKARD. Inicjator i koordynator krajowych programów badawczych i interwencyjnych takich jak Polski Projekt 4 Miast, Polski Projekt 400 Miast, oraz wieloletnich projektów regionalnych: Sopkard 1999-2009 i Zdrowie dla Pomorzan 2005-2013. W 2004 roku przedstawiciel Polski w negocjacjach dokumentu Komisji Unii Europejskiej „Healthy Heart”. W listopadzie 2005 r. inicjator prac Zespołu „Polskie Zdrowie 2005-10-20” powołanego przez Ministra Zdrowia w celu przygotowania głównych założeń dla naprawy systemu ochrony zdrowia. Do czasu powołania na doradcę Prezydenta RP był przewodniczącym tego Zespołu. W latach 2001-2006 rzecznik prasowy AM w Gdańsku. W 2006 roku otrzymał indywidualną nagrodę Ministra Zdrowia.

Członek grup roboczych i zarządów polskich i europejskich towarzystw naukowych. Autor lub współautor ponad 170 prac naukowych i rozdziałów w podręcznikach w dziedzinie kardiologii, epidemiologii klinicznej, farmakoekonomii, prewencji i polityki zdrowotnej, w tym ważnych artykułów opisujących sytuację epidemiologiczną w Polsce, opublikowanych w renomowanych pismach zagranicznych.