Tomasz Żukowski - Doradca Prezydenta RP

Urodził się 3 października 1957 r. w Radzyniu Podlaskim. Szkołę podstawową i liceum ukończył w Tomaszowie Lubelskim.

Socjolog, politolog, badacz polityki społecznej. Doktor nauk humanistycznych. Od 1980 roku pracuje w Instytucie Polityki Społecznej na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, którego jest absolwentem. Uczy także w Collegium Civitas, zaś od 2006 roku współpracuje z Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie.

Wykładał m.in. w Wyższej Szkole Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, w Uniwersytecie Jagiellońskim, w krakowskiej Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera oraz w Instytucie Regionalnym w Katowicach.

W latach 1994-1995 kierownik zespołu badań społecznych w Ośrodku Badania Opinii Publicznej. Autor i współautor licznych badań opinii publicznej, kilku książek oraz wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych poświęconych opinii publicznej, ewolucji polskiego systemu politycznego, wyborom, działalności organizacji pracowniczych.

Od kilkunastu lat analizuje i komentuje wydarzenia na polskiej scenie życia publicznego dla różnych stacji telewizyjnych i radiowych, gazet i czasopism.

W roku 1981 współpracownik ruchu samorządów pracowniczych na Mazowszu. Po roku 1989 ekspert Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego i Akcji Wyborczej Solidarność. W latach 1998-2001 i 2006-2007 członek Rady Centrum Badania Opinii Społecznej.

Ma żonę lekarkę, córkę i syna. Nie należy do żadnej partii politycznej. Członek NSZZ „Solidarność” i Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.