Mariusz Handzlik

Podsekretarz Stanu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej od 9 października 2008 r., odpowiedzialny za politykę zagraniczną.

Urodzony 11 czerwca 1965 r. w Bielsku Białej; magister socjologii ze specjalizacją stosunki międzynarodowe, Wydział Nauk Społecznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin. Zmarły tragicznie 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie rządowego samolotu pod Smoleńskiem.

Doradca Prezesa Rady Ministrów ds. polityki zagranicznej (1992-1994); pierwszy sekretarz i radca ds. polityczno - wojskowych w Ambasadzie RP w Waszyngtonie (1994-2000); dyrektor Departamentu Polityki Eksportowej w MSZ (2000-2001); wicedyrektor w Departamencie Polityki Bezpieczeństwa w MSZ (2001-2002); ambasador tytularny i przewodniczący Reżimu Kontrolnego Technologii Rakietowych (MTCR), Paryż (2002-2003); radca - minister w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Narodach Zjednoczonych, Nowy Jork (2004-2005); Dyrektor Biura Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezydenta RP (2006-2008).

Wykształcenie uzupełniające w ramach Szkoły Nauk Społecznych Uniwersytetu Wiedeńskiego - Austria, Uniwersytetu Genewskiego - Szwajcaria, Uniwersytetu Cranfield - Wielka Brytania oraz Centrum Handlu i Bezpieczeństwa Międzynarodowego (CITS) na Uniwersytecie Georgia w Athens - Stany Zjednoczone.

Staże zawodowe w Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów i Komisji Stosunków Międzynarodowych Senatu, Kongres Stanów Zjednoczonych, Waszyngton; Instytucie Rozwoju Społecznego ONZ (UNRISD) oraz Stałym Przedstawicielstwie RP przy Kwaterze Głównej NATO w Brukseli.

Odznaczony przez Sekretarza Obrony USA „Medalem za Wybitną Służbę Publiczną” w 2000 r.

Ojciec trojga dzieci: córki - Julia oraz Iwona, syn - Jan.