Paweł Wypych

Urodził się 20 lutego 1968 roku w Otwocku, zmarł tragicznie 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie rządowego samolotu pod Smoleńskiem.

Był absolwentem Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji oraz Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania w administracji publicznej w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego. Absolwent Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

W 1996 roku został asystentem w Zakładzie Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Trzy lata później został dyrektorem Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie. W latach 2002 – 2005 pełnił funkcję dyrektora Biura Polityki Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

W grudniu 2005 roku Prezes Rady Ministrów powołał go na stanowisko Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych i sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, którą to funkcję pełnił do sierpnia 2006 roku. Od września do listopada 2006 roku Koordynator w Urzędzie m.st. Warszawy, wykonujący obowiązki wiceprezydenta. W grudniu 2006 roku objął stanowisko głównego doradcy Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, od lutego 2007 roku do czerwca 2007 roku - podsekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odpowiedzialnego za nadzór nad Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Wiceprzewodniczący Międzyresortowego Zespołu do Spraw Nadzoru Ubezpieczeń Społecznych. W dniu 1 czerwca 2007 roku Prezes Rady Ministrów powołał go na stanowisko Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Funkcję tą pełnił do 26 listopada 2007 roku.

W latach 1987-1999 był instruktorem harcerskim, harcmistrzem w Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Radny w Warszawie w latach 1990-2003.

Od 11 grudnia 2007 r. pełnił funkcję Doradcy Prezydenta RP. 30 kwietnia 2009 r. został mianowany Sekretarzem Stanu Kancelarii Prezydenta RP.

Paweł Wypych był żonaty, osierocił dwoje dzieci.