Narodowa Rada Rozwoju o finansach publicznych państwa

 We wtorek w południe rozpoczęło się posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju – gremium doradczego prezydenta. Rada zajęła się oceną sytuacji finansów publicznych. Spotkaniu przewodniczy prezydent Lech Kaczyński. W posiedzeniu bierze udział minister finansów Jacek Rostowski.

 

Powołana przez prezydenta Narodowa Rada Rozwoju zrzesza ekspertów z ekonomii, finansów publicznych, socjologii, demografii, również samorządowców, przedstawicieli pracodawców i związków zawodowych. W jej skład wchodzą m.in. profesorowie: Witold Orłowski, Michał Seweryński i Stanisław Gomułka.

 

Dziś w skład Rady powołani zostali:

·         Grzegorz Bierecki - Prezes Zarządu Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej

·         Prof. Tomasz Grodzicki - Kierownik Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński

·        Prof. Roman Kaliszan - Kierownik Katedry Biofarmacji i Farmakodynamiki, Gdański Uniwersytet Medyczny

·         Sławomir S. Sikora - Prezes Zarządu Banku Citi Handlowy

·         dr Bogdan Wojtyniak - Kierownik Zakładu w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładzie Higieny 

Prezydent Lech Kaczyński, inaugurując posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju, powiedział, że niski dług publiczny nie jest gwarancją na uniknięcie kryzysu, ale jego narastanie w szybkim tempie jest bardzo niebezpieczne.

 

- Rozwój przez zadłużanie jest rozwojem niebezpiecznym w długim okresie. Nie uważam długu publicznego za zło samo w sobie. Ostatnie doświadczenia, czyli 2009 rok, wykazały, że w krajach o bardzo niskim długu publicznym nastąpiło gwałtowne załamanie PKB – podkreślił prezydent.

 

Lech Kaczyński zaznaczył, że poziom polskiego długu nie jest problemem, ale niepokoi dynamika jego wzrostu. – To jest nie tylko odczucie ekspertów, to jest także powszechne odczucie społeczne – dodał.

 

- Sprawa wymaga dyskusji bez dogmatu, dlatego, że naprawa finansów publicznych łączy się z niejedną sprzecznością. Polsce potrzebne są środki na modernizację, utrzymanie aparatu państwowego w odpowiednim stanie. Pod tym względem w ostatnim okresie sytuacja uległa pogorszeniu. Potrzebny jest wysiłek edukacyjny, zwłaszcza jeśli chodzi o jakość edukacji, a to wszystko kosztuje – wymieniał prezydent.

 

Lech Kaczyński podkreślił, że poważne problemy dotyczą również służby zdrowia oraz ubezpieczeń społecznych. Ocenił, że wydatki związane z utrzymaniem osób będących na emeryturach i rentach wywołują największą społeczną dyskusją. Zaliczył do nich m.in. świadczenia dla służb mundurowych.

 

Na koniec 2009 r. szacunkowe zadłużenie Skarbu Państwa wyniosło 631,5 mld zł. Było wyższe o 61,5 mld zł niż na koniec 2008 r., czyli o 10,8 proc. Relacja długu do PKB wyniosła 46,9 proc. Dług publiczny całego sektora finansów publicznych liczony według metodologii stosowanej przez UE oszacowano na 681,6 mld zł, co oznacza 50,7 proc. PKB. Dług liczony według metodologii polskiej wyniósł 666,3 mld zł, co stanowi 49,5 proc.

 

- Nie ma w Polsce lepszego gremium do otwartej i pozbawionej dogmatów dyskusji. Aby tą dyskusję zacząć, bardzo dobrze byłoby, żeby rząd odpowiedzialny w Polsce za finanse publiczne przedstawił konkretne propozycje – zaznaczył prezydent.

 

Lech Kaczyński zapowiedział, że spotkania Rady będą poświęcone m.in. wydatkom, dochodom i kosztom społecznym, bo tylko na tej płaszczyźnie można mówić o racjonalnej naprawie finansów publicznych.

 

Podczas spotkania zaprezentowane zostały trzy referaty (dostępne na podstronie NRR) o sytuacji finansów publicznych. Przedstawili je: dyrektor departamentu finansów Głównego Urzędu Statystycznego prof. Grażyna Ancyparowicz, b. minister finansów Mirosław Gronicki i profesor Jerzy Żyżyński z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Po referatach odbyła się dyskusja członków Rady.

 

Minister Rostowski zapowiedział w mediach, że podczas spotkania przedstawi prezydentowi oraz Radzie wstępny pakiet reform finansów. Minister Finansów zapowiadał, że będzie chciał poznać stosunek prezydenta do tych propozycji.

 

To drugie posiedzenie Rady. Pierwsze posiedzenie, poświęcone problemom demograficznym Polski, odbyło się 7 stycznia.

 

(PAP, inf. własna)