11.03.2010
Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara przedstawił opinię o aktualnej sytuacji finansowej polskich samorządów wojewódzkich.
08.03.2010
Prof. Tomasz Gruszecki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, nie mogąc być obecnym na II posiedzeniu Narodowej Rady Rozwoju w dniu 2 marca 2010 r., przesłał na ręce Prezydenta RP swoje stanowisko.
01.03.2010
Stanowisko Prezesa Zarządu Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej prezentujące krytyczną ocenę polityki realizowanej w sektorze finansów publicznych.
23.02.2010
Publikujemy materiał prof. S. Gomułki pt.: „Polskie finanse publiczne – stan i perspektywa do 2012 r. w świetle Programu Konwergencji. Aktualizacja 2009”