Menu rozwijane

01 marca 2010

 Grzegorz Bierecki, Prezes Zarządu Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej z dniem 2 marca 2010 r. został włączony w skład Narodowej Rady Rozwoju. W związku z posiedzeniem Rady dotyczących finansów publicznych opracował i przesłał stanowisko pt.: „Polskie finanse publiczne – stan i perspektywa”. Przedstawiając wiele cennych danych i informacji krytycznie ocenia w nim politykę realizowaną w sektorze finansów publicznych.

Publikujemy to wystąpienie za zgodą Pana Prezesa.