Menu rozwijane

11 marca 2010

W krótkim wystąpieniu nadesłanym po II posiedzeniu NRR Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara przedstawił opinię o aktualnej sytuacji finansowej polskich samorządów wojewódzkich. Poinformował ogólnie o wynikach raportu o stanie i perspektywie finansowej województwa małopolskiego, który zawiera również porównania z innymi samorządami tego szczebla. Przede wszystkim jednak Pan Marszałek zawarł w piśmie ciekawe i donośne propozycje dotyczące systemu finansowania samorządów wojewódzkich, które jego zdaniem winny być wdrożone, aby uporządkować tę sferę i dać coraz bardziej obciążanym zadaniami publicznymi władzom regionalnym nowe możliwości.

Pan Marek Nawara jest członkiem Narodowej Rady Rozwoju – wśród innych samorządowców jedynym przedstawicielem szczebla wojewódzkiego.

Pliki do pobrania