Menu rozwijane

23 lutego 2010

 Publikujemy materiał prof. S. Gomułki pt.: „Polskie finanse publiczne – stan i perspektywa do 2012 r. w świetle Programu Konwergencji. Aktualizacja 2009”

Prof. Stanisław Gomułka, członek Narodowej Rady Rozwoju, opracował i przesłał raport pt.: „Polskie finanse publiczne – stan i perspektywa do 2012 r. w świetle Programu Konwergencji. Aktualizacja 2009”. Ocenia w nim aktualną sytuację sektora finansów publicznych na podstawie oficjalnych statystyk polskiego rządu oraz sytuacji międzynarodowej. Przedstawia także opinie o działaniach makroekonomicznych Rady Ministrów, a przede wszystkim opisuje własne propozycje działań, które mogłyby pomóc w naprawie systemu dochodów i wydatków państwowych.

Publikujemy tę analizę za zgodą Pana Profesora. Jest ona dostępna również na stronie Business Centre Club www.bcc.org.pl, zaś jej skrót opublikowała w dniu 22 lutego 2010 r. „Rzeczpospolita”.