Menu rozwijane

08 marca 2010

Prof. Tomasz Gruszecki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, nie mogąc być obecnym na II posiedzeniu Narodowej Rady Rozwoju w dniu 2 marca 2010 r., przesłał na ręce Prezydenta RP swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem zainteresowania Rady. Odnosząc się głównie do raportu prof. S. Gomułki prof. Gruszecki podkreśla wartość polskiej waluty i przypomina, że to elastyczny kurs walutowy walnie przyczynił się do obrony polskiej gospodarki przed skutkami światowego kryzysu finansowego. Pan Profesor określił się jako przeciwnik szybkiego przyjęcia przez Polskę euro argumentując, że powinniśmy poczekać i obserwować rozwój wydarzeń w strefie euro.

Publikujemy tekst Pana Profesora za jego zgodą.