Menu rozwijane

12 lutego 2010

Zamieszczamy prezentację doktora Stanisława Kluzy, Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, pt.: „Makroekonomiczne konsekwencje procesów demograficznych” z września 2005 roku. Pan Przewodniczący przesłał ją na ręce Prezydenta RP po I posiedzeniu Narodowej Rady Rozwoju, które było poświęcone problemom demograficznym w Polsce i ich konsekwencjom gospodarczym. W prezentacji przedstawiono prognozy dotyczące ludności Polski i porównuje się sytuację demograficzną naszego państwa z innymi krajami UE. Ocenia się też wpływ prowadzonej w Polsce polityki na dzietność obywateli. Dr Kluza przedstawia też własne propozycje działań, które mogłyby mieć pozytywny wpływ na sytuację demograficzną Polski.

Prezentację publikujemy za zgodą doktora Stanisława Kluzy.