2 lutego 2010 r. odbyło się pierwsze spotkanie członków Zespołu Koordynacyjnego Narodowej Rady Rozwoju.
07.01.2010
Prezentacja i referat prof. Stanisławy Golinowskiej z pierwszego posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju
07.01.2010
Prezentacja i referat prof. Janiny Jóźwiak i prof. Ireny Kotowskiej z pierwszego posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju
07.01.2010
Spójność społeczna to przede wszystkim sprawa związana z równymi szansami, a więc edukacją, systemem emerytalnym – z tych problemów, które wymieniłem w pierwszym rzędzie – ale także z wieloma innymi - mówił Lech Kaczyński.
07.01.2010
Chciałbym przede wszystkim wyrazić swoją radość, że przyjęli Państwo propozycję członkostwa w Narodowej Radzie Rozwoju - mówił Prezydent RP po wręczeniu aktów powołania na członków Rady.