Członkowie Narodowej Rady Rozwoju

 1. Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego
 2. Grzegorz Bierecki, prezes Zarządu Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej
 3. Henryka Bochniarz, prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan"
 4. Janusz Bodziacki, wójt Gminy Lubartów
 5. prof. Henryk Cioch, kierownik I Katedry Prawa Cywilnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 6. Rafał Dutkiewicz, prezydent Miasta Wrocławia
 7. prof. Kazimierz Frieske, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
 8. prof. Piotr Gliński, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet w Białymstoku, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Socjologicznego
 9. Robert Godek, starosta Powiatu Strzyżowskiego
 10. prof. Stanisława Golinowska, Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego 
 11. Marek Goliszewski, prezes zarządu Business Centre Club
 12. prof. Stanisław Gomułka, główny ekonomista Business Centre Club, były wiceminister finansów
 13. prof. Tomasz Grodzicki, kierownik Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii, ordynator Oddziału Klinicznego Wydziału Lekarskiego, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński
 14. dr Mirosław Gronicki, były minister finansów
 15. prof. Tomasz Gruszecki, Katedra Instytucji i Rynków Finansowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, były minister przekształceń własnościowych
 16. Jan Guz, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
 17. prof. Józefina Hrynkiewicz, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
 18. prof. Roman Kaliszan, kierownik Katedry Biofarmacji i Farmakodynamiki, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 19. prof. Andrzej Koźmiński, rektor Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie 
 20. prof. Jędrzej Krakowski, Uniwersytet Śląski w Katowicach, były ambasador RP w Seulu
 21. prof. Zdzisław Krasnodębski, Uniwersytet w Bremie, Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 22. prof. Elżbieta Kryńska, zastępca Dyrektora Instytutu Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego
 23. Józef Kurek, burmistrz Miasta i Gminy Mszczonów
 24. prof. Ewa Leś, Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Studiów Politycznych PAN
 25. prof. Jacek Majchrowski, prezydent Miasta Krakowa
 26. Andrzej Malinowski, prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich
 27. prof. Włodzimierz Marciniak, Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, kierownik Zakładu Porównawczych Badań Postsowieckich w Instytucie Studiów Politycznych PAN
 28. prof. Tadeusz Markowski, prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich
 29. prof. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, kierownik Katedry Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej
 30. prof. Witold Modzelewski, Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych Uniwersytetu Warszawskiego, były wiceminister finansów
 31. Marek Nawara, marszałek Województwa Małopolskiego
 32. prof. Krzysztof Opolski, kierownik Zakładu Strategii i Polityki Gospodarczej Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
 33. prof. Witold Orłowski, dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, główny Doradca Ekonomiczny PricewaterhouseCoopers
 34. prof. Jerzy Osiatyński, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, były minister finansów
 35. Andrzej Sadowski, wiceprezydent Centrum im. Adama Smitha
 36. prof. Michał Seweryński, Wydziałw Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, były minister edukacji narodowej i były minister nauki i szkolnictwa wyższego, były rektor Uniwersytetu Łódzkiego
 37. Wiesław Siewierski, przewodniczący Forum Związków Zawodowych
 38. Sławomir S. Sikora, prezes zarządu banku Citi Handlowy
 39. Henryk Słonina, prezydent Miasta Elbląga
 40. dr Joanna Staręga-Piasek, dyrektor Instytutu Rozwoju Służb Społecznych
 41. dr inż. Janusz Steinhoff, przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej, były wicepremier i minister gospodarki
 42. Janusz Śniadek, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność"
 43. Paweł Szałamacha, prezes zarządu Instytutu Sobieskiego
 44. prof. Jan Wojtyła, dziekan Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Katowicach
 45. dr Bogdan Wojtyniak, kierownik Zakładu - Centrum Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładzie Higieny
 46. prof. Józef Zegar, członek Rady Naukowej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
 47. prof. Krzysztof Żmijewski, Politechnika Warszawska, przewodniczący Społecznej Rady Konsultacyjnej Energetyki, były wiceminister budownictwa
 48. prof. Jerzy Żyżyński, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego