Menu rozwijane

01 marca 2010
Szef Kancelarii Władysław Stasiak

We wtorek Narodowa Rada Rozwoju - gremium doradcze prezydenta - zajmie się sprawą finansów publicznych. Jak poinformował w poniedziałek szef Kancelarii Prezydenta Władysław Stasiak, na spotkanie został zaproszony minister finansów Jacek Rostowski.

Minister Stasiak powiedział, że posiedzenie NRR otworzy prezydent Lech Kaczyński. Jak dodał, prezydent w swoim wystąpieniu przedstawi ocenę stanu finansów publicznych, a także wskaże główne kierunki, na których należy się skupić, aby naprawiać polskie finanse publiczne.

W ocenie szefa prezydenckiej kancelarii, ważne jest, iż na spotkanie Rady został zaproszony minister Rostowski. - Wiemy, że ma jutro posiedzenie rządu, ale bardzo liczymy, że będzie przedstawiciel ministra Rostowskiego obecny podczas tej debaty. Bo będzie ona ważna, poważna, o kierunkach uzdrowienia polskich finansów publicznych – zaznaczył minister Stasiak.

Drugim tematem, którym zajmie się Rada ma być budżet państwa, jak powinien działać, by skutecznie finansować zadania publiczne. Trzecim - przyszłość finansów publicznych.

Lech Kaczyński mówił na początku lutego, że w najbliższych miesiącach nie powstanie prezydencki projekt reformy finansów. - Będzie dyskusja na temat wskazania pewnych kierunków - zaznaczał prezydent, pytany o planowe posiedzenie NRR o finansach publicznych.